Onze Universele Missie


WERELD BROEDERSCHAP UNIE EN HET KENNIS BOEK

Momenteel zijn er vele Spirituele Focussen in de Hele Wereld, die trachten het Gewaarzijn van Unificatie - Vrede - Vriendschap en Broederschap te vormen. En Wij zijn één van de Focussen die dezelfde zienswijze delen.

De twintigste Eeuw is een Zeer Bijzondere Tijd. De Mensheid die vooral in de Laatste Helft van deze Eeuw als een Massa is ontwaakt, met de Kosmische Invloeden op onze Hele Planeet, is een medium van zoeken binnengegaan. Deze Zoektocht heeft Sommige Mensen naar Onbekende Media gedragen. Om deze reden vertellen we de Waarheid aan de Mensheid en leggen haar uit in deze Focussen.

Alle Heilige Boeken, aan onze Planeet geschonken door ALLAH, werden tot op heden aan ons overgedragen door de Profeten vanuit een Kanaal van de Heer, ons aangekondigd als het ALFA Kanaal. Het Alfa Kanaal is een Constant, onveranderlijk Kanaal. Echter de verticale reflectie van dit Kanaal verschuift naar het Noorden vanwege de draaiing van de Wereld om haar as in een hoek van 23 graden. In de periode toen het Alfa Kanaal over Tibet heen lag, kwam de methode van het Aantrekken van de Kosmische Energieën met Gedachten Kracht in werking. De Meditatie Techniek begon allereerst op deze wijze.

Kozmoz noemt deze periode de “1e Orde van Allah”. Ieder Programma Beslaat een Periode van 2000 jaar. Gedurende deze 2000 jaar verschoof het Alfa Kanaal en kwam zijn verticale reflectie over de piramides in Egypte te liggen. Om deze reden zette MOZES zijn Programma hier in werking.

Meditatie zuivert een mens en geeft hem of haar Innerlijke vrede. Echter, opdat een Mens Bewustzijn kan verwerven, heeft hij of zij Kennis nodig. Het is om deze reden dat Mozes na 2000 jaar de Kabala Kennis aan de Wereld onthulde. Echter, omdat het Bewustzijnsniveau van de Mens van die periode niet op het Niveau was om deze Krachtige Kennis te kunnen ontvangen, werd het gewenste Resultaat niet verkregen vanuit het Programma van Mozes.

De Periode van Mozes is ook een Periode van 2000 jaar en Kozmoz noemt dit de “2e Orde van Allah”. In deze 2000 jaar verschoof het Alfa Kanaal naar het Noorden en kwam over JERUZALEM te liggen en zette JEZUS hier zijn programma in werking. JEZUS entte de Mensheid met Liefde door het Nieuwe Testament. Geloof en Liefde maken een Mens Gelukkig en dit ontspannen medium helpt een Mens om de Kosmische Energieën aan te trekken.

Een Mens die de Kosmische Energieën niet aan kan trekken kan nooit Bewustzijn verwerven. 500 jaar na JEZUS ontving Kozmoz het gewenste niveau in dit programma. Hierna, in het jaar 622 kwam het Programma van MOHAMMED in werking, de Profeet van Islam.

In die periode lag het Alfa Kanaal over MEKKA. In dit programma vertegenwoordigt JEZUS Liefde en vertegenwoordigt MOHAMMED Kennis. Dit programma van 2000 jaar, dat duurde tot het Einde van de 20e Eeuw, werd beschouwd als een gezamenlijk programma, “omdat ze binnen hetzelfde magnetische veld waren” en dit werd de “3e Orde van ALLAH“ genoemd.

Na Mohammed, de profeet van Islam, werd de Periode van Profeetschap Gesloten. En na het jaar 622 kwam er geen andere Profeet naar onze planeet, noch werd er een Heilig Boek Onthuld tot aan het jaar 2000.

Gedurende die Periode werd de Gehele Mensheid 1500 jaar alleen gelaten met haar Boeken en zo werd het op een betere wijze vatten van de Waarheid door de Mensheid, tegemoetgezien. Echter, gedurende deze laatste periode van 2000 jaar Verschoof het Alfa Kanaal naar het Noorden en kwam over Anatolisch Turkije te liggen.

Aan het einde van de 20e Eeuw kwam het Programma van 6000 jaar ten einde en begon het Programma van de 21e Eeuw. Kozmoz noemt deze Periode de “4e Orde van Allah”.

En aangezien de Tijd is gekomen voor de Mens die Bewustzijn heeft verworven om voortaan alles te weten en de Waarheid te kennen, schonk de “REALITEIT VAN VERENIGDE MENSHEID KOZMOZ FEDERALE TOTALITEIT” in het jaar 01.11.1981 een Boek, “HET KENNIS BOEK” genaamd aan onze planeet, op grond van het feit dat het Alfa Kanaal momenteel over Anatolisch Turkije heen ligt.

Dit Boek is een Kosmisch Boek, gedicteerd met een Techniek, de LICHT – FOTON – CYCLOON Techniek geheten, die onze planeet nog niet kent. In deze techniek verandert de Frequentie van het Boek nooit wanneer het vertaald wordt in andere talen, omdat Tijd Energie wordt geladen op de Letter Frequenties.

Het Doel van het Boek is om een gelukkig, stabiel Leef Tableau zonder Oorlogen in werking te zetten, door het Volledige Universum en onze Planeet onder een Menselijk Totaliteit Bewustzijn te brengen.

Hoewel het Kennis Boek een Gids Boek is dat alle Boeken, geschonken middels het Alfa Kanaal waaruit alle Heilige Boeken worden geopenbaard, in een ENKELVOUDIGE Band bijeen Brengt, is het nooit een Boek om te worden Aanbeden. Dit Boek werd in 12 jaar voltooid en het ontving als 55 fascikels en 7 supplementen de opdracht om als een Boek Gepubliceerd te worden in het jaar 1993.

Het Copyright van het Boek behoort de “Wereld Broederschap Totaliteit Kozmoz Universele Unificatie Associatie“ en de “Wereld Broederschap Unie Mevlana Opperste Stichting” toe, waarvan het Centrum in Istanbul is.

De Heilige Boeken zijn Boeken die de Mensheid Onderwijzen en Trainen en Bewustzijn tot stand Brengen en zij dragen de Frequentie van de 7e Dimensie. De Energie van deze Dimensie is 72. Deze Grens is de Eind Grens van het Alfa Kanaal. Dit is de 18e Dimensie. Hiervandaan gaat men naar Omega, die de 19e Dimensie is.

Omdat het Kennis Boek werd gedicteerd vanuit de 19e Dimensie, wordt het ook wel het OMEGA Boek genoemd. De frequentie van het Boek is 76. In eerste instantie Bereidt dit Boek de Mensheid voor op de Omega Dimensie en helpt het degenen die voorbereid zijn op de Uitgang van Omega. Om deze reden wordt het ook wel het VERLOSSING Boek genoemd.

Alle Heilige Boeken die de Alfa frequentie dragen zijn Boeken die de Mensheid trainen. Het Kennis Boek dat een Omega Boek is, is daarentegen een overdragend Boek.

Het Kennis Boek, in 1996 gelijktijdig gepubliceerd in zowel Turks als Engels, is inmiddels respectievelijk in de Vierde en Zesde Editie gedrukt.

Het Kennis Boek is momenteel in 12 talen gepubliceerd, ook in het Duits, Russisch, Hebreeuws, Zweeds, Spaans, Nederlands, Pools, Portugees, Italiaans en Kazachstaans en het is al vertaald in 28 talen.

In vele landen op onze planeet zijn deze Universele Studies begonnen. Met Turkije voorop zijn er Kennis Boek Focussen en totaliteiten van 18 in Albanië, Argentinië, Bosnië- Herzegovina, Brazilië, Bulgarije, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Guatemala, Israël, Italië, Kazachstan, Kroatië, Letland, Mexico, Nederland, Oekraïne, Oostenrijk, Peru, Polen, Portugal, Porto Rico, Rusland, Servië, Slovenië, Spanje, Venezuela, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland.

Onze eerste Vereniging van de Wereld Broederschap Unie buiten Turkije werd in 2012 in Madrid, Spanje, gevestigd, onze tweede DKB Vereniging in 2017 in Amsterdam, Nederland en onze derde DKB Vereniging werd in 2019 in München, Duitsland gevestigd.

Onze studies worden iedere dag met grote snelheid verspreid. In toekomstige jaren zullen er Wereld Broederschap Unie DKB Verenigingen worden gevestigd in alle landen.

Het Kennis Boek is een Kosmisch Boek, aan de Mensheid geschonken om de Separaties onder de Religies en Zienswijzen op onze Planeet op te Heffen, Mensen te Verenigen, een einde te maken aan Oorlogen en Lijden, een Broederlijke Wereld te creëren vol Vrede en Liefde en De Wet te versterken die luidt: “Respect voor de Mens is Respect voor Allah”.

Wij Bestuderen en Delen deze informatie met U iedere week tijdens onze openbare Lezingen.


  • ALLE inleidende lezingen over het Kennis Boek zijn gratis en voor publiek toegankelijk. Je zult essentiële informatie horen over het Boek en zijn planetaire unificatieprogramma. Degenen die dat willen zullen, als cadeau, ook een Intro Set met 3 Kennis Boek hoofdstukken ontvangen, en zo zijn energie en informatie kunnen proeven.